Každý si zaslouží šanci následovat své sny, ale někteří lidé mají jen jednu šanci.

Prečo sú zvieratá pre deti dôležité

12. května 2007 v 20:31 | Úryvky z knihy Psi v lásce nelžou: Jeffrey Mousaieff Masson, 1997 Rybka Publishers |  Zvířata

Pán nám dal v podobě psa opravdového přítele nebot' věděl, že takového mezi lidmi nenajdeme.


Každé dieťa si želá domáce zviera. Ale zviera nie je hračka, ktorú možno rýchlo kúpiť v najbližšom obchode. Zrazu rodičia prídu na to, na čo všetko treba pri kúpe myslieť, a dieťa zistí, čo môže od svojho priateľaočakávať a čo preňho musí spraviť. V minulosti deti nevedeli o zvieratách toľko ako dnes, ani nemali možnosť tak veľa zvierat vidieť. Televízia na všetkých kanáloch ponúka celé seriály. Hoci sú často zvieratá hviezdami televíznych seriálov, zaujímavé a inteligentné, pre deti zostávajú úplne neosobné.Nemožno sa ich dotýkať, hladkať ich, hrať sa s nimi, jašiť sa.Iné je však mať naozajstné zviera doma.Nikdy síce nenahradí matku alebo otca, brata alebo sestru, ale môže sa stať priateľom, ktorý obohatí život dieťaťa o dôveru a náklonnosť. V súčasnosti sú zvieratá pre deti mimoriadne dôležité.Detstvo v mestách znamená byť zatvorený medzi betónovými múrmi a ulicami, prírodu poznať "z druhej ruky" a prežívať narodenie, dorastanie a smrť ako televízny príbeh. len prítomnosť domáceho zvieraťa priblíži dieťaťu tento životný cyklus, privádza ho naspäť k prírode a jej zákonom. O tom, aký význam má domáce zviera pre deti, dokážu učitelia, psychológovia a skúsený rodičia dlho rozprávať. Možno sa deti a zvieratá vzájomne potrebujú aj preto, že zažívajú stavy ohrozenia.Duševná hygiena je dnes závažne ohrozená. Žiak štrtej triedy sa po vyučovaní vracia do prázdneho bytu, pretože obaja rodičia pracujú.Ako dobre sa však cíti, keď ho privíta jeho pes. Byt zrazu nie je prázdny. Je tu niekto, kto hovorí:"pozri sa, ja na teba čakám.Už nie si sám." A toto malé posolstvo lásky, náklonnosti a priateľstva obohacuje život dieťaťa. Aj nepríjemné situácie možno zvládnuť lepšie, keď je prítomné zviera, ktoré ich kompenzuje. Zviera často preberá úlohu rodinného terapeuta. Zbližuje, ponúka témy na rozhovor a vyvoláva v rodine pocit spolupatričnosti. Pojem "nemá rodina" je psychológom dobre známy-vtedy si členovia domácnosti nemajú čo povedať. Domáce zviera sa postará o tému na rozhovor.
Stále viac rodičov má pocit, že domáce zviera môže pozitívne ovplyvniť vývoj ich dieťaťa. Je to predovšetkým vtedy, keď sami takto vyrastali.tento pocit ich nemýli a štatistika im to potvrdzuje. 45% detí má doma domáce zviera a vyvíjajú sa lepšie ako ostatné. Sú menej agresívne, lepšie sa znášajú so svojimi spolužiakmi,majú silnejšie vyvinuté sociálne cítenie a vyjazujú väčšiu zotpvednosť. Takéto deti sú psychicky vyrovnanejšie a citlivejšie.
Vzájomná výchova
"Mamička, ja by som chcel psa." Možno ani neexistujú rodičia, ktorí by od svojho potomka nepočuli túto vetu. Splniť takéto želanie treba však starostlivo uvážiť. Každé zviera je živá bytosť so svojimi požiadavkami, citmi a náladami, a to platí najmä o psoch. Rodina by v želaní mať psa mala byť jednotná a mala by si ujasniť, že so zvieraťom sa ich život zmení. Pes nie je predmet ani hračka, ale živý tvor, ktorý potrebuje starostlivosť a náklonnosť. 90% rodičov hodnotí psa ako vítaného spolubývajúceho, ktorý u dieťaťa rozvíja pocit zotpovednosti a približuje mu sociálne správanie. Deti v ňom vidia prieteľa, utešiteľa a niekoho, komu možno dôverovať. Rodičia však často váhajú z jedného dôvodu. Možno sa naozaj spoľahnúť na dobrosrdečného a s láskou vychovávaného psa, že dieťaťu neublíži? Je potrebné si ujasniť, že nebezpečenstvi úrazu na ceste do školy je oveľa väčšie ako riziko, že pes pri hre dieťa pohryzie. Pes ľúbi a chránisvojho malého pána bezvýhradne a za všetkých okolností. Deti takúto ochranu potrebujú. Dáva im silu, pkoj a rozvahu. Pes môže dieťaťu uľahčiť kontakt s inými deťmi. Je to dôležité u uzavretých a bojazlivých detí. Psychológovia tvrdia, že u detí je "dlhá chvíľa" dnes najvyšším faktorom. Sedia pred televízorom a sú bez nálady. Rozsiahla štúdia o veľkomestských deťoch preukázala nasledovné: deti, ktoré sa starajú o psa, sú športovo aktívnejšie, netrpia toľko depresiami a sociálnou izoláciou. Deti si potrebujú vybudovať mosty ku svojmu okoliu. Pes môže byť takýmto mostom. Je to naozajstný priateľ, vždy ochotný sa hrať, blázniť sa a maznať sa. Nikdy nie je nudný a zriedkavo urazený.
Existuje ideálny pes pre deti?
V podstate sú vhodní všetci psy, ke´d ako šteňatá vo veku 8-10 týždňov prídu do rodiny a vyrastajú spolu s deťmi.Naozaj dobrosrdečný, samozrejme pri dobrej výchove, je airdalský teriér, tibetský teriér, kólia, labradorský retriever a novofulandský pes. hravý a maznavý je boxer, ostrosrstý jazvečík, fúzač a bígel.
Čo pes ptrebuje?
Musí mať svoje miesto: kôš, starú prikrývku, nikdy nie posteľ dieťaťa. Ďalej potebuje obojok, vodidlo, hrebeň a kefu, nádobu ma vodu a pokrm. Vyžaduje predovšetkým veľa lásky, a tiež trochu času. Najdôležitejšie sú pravidelné prechádzky, minimálne dve hodiny denne, rozdelené do troch častí. Starostlivosť o srsť u dlhosrstých rás zaberie asi 15 minút denne. Minimálne raz za rok treba navštíviť veterinárneho lekára , psa dať zaočkovať a odčerviť.
Jedálny lístok
Dospelý pes dostáva potravu dvakrát denne, ráno väčšiu a večer menšiu dávku. Najjednoduchšia a najzdravia je pre neho potrava určená pre psov, pretože je vyvážená a obsahuje všetko potrebné pre zdravý rast a vývoj. Nie je dôležité, či psa naučíme na konzervu alebo suchu stravu. Vždy však musí stáť hneď vedľa nádoba s čerstvou vodou.
Počas dovolenky možno psa umiestniť u známych alebo v psom hoteli, ale najšťastnejšie budú deti aj pes, keď pôjdu spoločne. Pes totiž pôjde na dovolenku s celou rodinou s radosťou.
Čo pes nemá rád
Nepokoj, nepravidelné stravovanie, ťahanie za chvost, kefovanie proti srsti, ľakanie v spánku a skutočnosť, že niekam nesmie ísť so svojím pánom.
Zo zahraničných materiálov pripravila RNDr.Eva Holubová
Prevzaté Lekáreň júl/aug.99

Psí modlidba

Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane, žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost než moje milující srdce.
Nesnaž se zlomit mou duši násilím, já bych mezi ranami lízal tvé ruce. Tvá trpělivost a porozumění mne rychleji naučí dělat věci, které si přeješ.
Mluv se mnou často. Tvůj hlas je pro mne nejsladší hudba na světě, jak musíš vědět z divokého mávání mého ocasu když zaslechnu tvoje kroky.
Když je chladno a mokro, prosím nech mne uvnitř, protože já jsem zdomácnělé zvíře, které už není zvyklé na drsné podmínky.
A já nežádám větší výsadu než čest sedět u Tvých nohou u rodinného krbu. I kdybys neměl žádny domov, raději bych Tě následoval přes led a sníh, než odpočívat na nejměkčím polštáři v nejteplejším domově na světě, protože jsi můj Bůh a já Tě oddaně miluji.
Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody, protože je Ti nemohu říct, že trpím žízní. Krm mne kvalitním jídlem, abych byl pořád zdravý, abych mohl dovádět, hrát si a plnit Tvé příkazy, chodit vedle Tebe a být připravený a schopný chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení.
A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu zdravý a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč. Raději mne drž jemně ve svých rukou a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl nejbezpečnější ve Tvých rukou.
Pejskův vzkaz pro člověka
Toto říká pejsek:

Vždy to splň pejskovi , prosíím....
Můj život trvá 10-15 let. Každé odloučení od tebe mi působí smutek.
PAMATUJ:
Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš.
Důvěřuj mi! Nikdy tě úmyslně nezklamu.
Nehněvej se na mě a za trest mě nezavírej.Ty máš své přátele, zábavu, já mám jen Tebe.
Povídej si se mnou, i když slovům úplně nerozumím. Stačí mi, když slyším Tvůj hlas.
Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám.
Jestli jsem někdy při práci špatný nebo líný, uvažuj, že mi třeba není dobře, nebo že jsem unavený.
Starej se o mne jsem-li starý i ty jednou zestárneš.
Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou, s Tebou je pro mne všechno lehčí.
Až se můj čas naplní, nenech mě trpět.V případě nutnosti, skonči mé trápení včas, jen tě prosím- ZŮSTAŇ V TÉ CHVÍLI SE MNOU!

Psi v lásce nikdy nelžou

Nejlepší přítel se může obrátit proti mně a stát se mým nepřítelem, děti se mohou ukázat nevděčnými. Jediný nesobecký přítel, kterého člověk může mít v tomto kořistnickém světě, jediný, kdo mne neopustí, kdo se nikdy neukáže jako nevděčný nebo proradný, je můj pes. Lidé nepředstavují nejlepší část tvorstva, ale pouze součást většího celku. To znamená, že se o planetu musíme podělit s ostatními živými bytostmi bez ohledu na jejich rozumové schopnosti, neboť i ony mají právo na její hojnost a neposkvrněnost. Děti většinou přijímají toto odsouzení našeho narcismu snadněji než dospělí. Mají-li od útlého věku kontakt s nejdomestikovanějším ze všech zdomácnělých zvířat, jsou schopny pochopit uvedenou základní pravdu. Láskyplný vztah dítěte ke psu patří k nejhlubším a nejčistším emocím, které lidé mohou během celého života poznat.
Děti mají schopnost spontánně se radovat, těšit se bezprostředně ze světa, prožívat intenzívní emoce, snadno vyjadřovat radost, dokud ji pod vlivem dospělých neztratí. Možná proto byly vztahy mezi dětmi a psy vždy velmi těsné. Znají něco, co dospělí postrádají a musejí znovu oživit. Naštěstí nám jak děti, tak psi mohou při hledání štěstí pomáhat. Pes, v podstatě domestikovaný vlk, byl prvním tvorem, s nímž lidé vytvořili důvěrné svazky, které byly intenzivní na obou stranách.
Pes preferuje společnost člověka. Dává nám přednost před společností příslušníků svého vlastního druhu proto, že nás má rád. Psi nás milují nejen proto, že je krmíme nebo vodíme na procházku nebo ochraňujeme, ale proto, že jsme pro ně radostí.
Lidé si pletou lásku a obdiv s nárokem. Často se chovají ke svému psu majetnicky, jako by byl věcí, kterou vlastní, mohou s ní nakládat dle libosti, odložit ho, opustit, nebo dokonce nechat utratit, když se stěhují z jednoho města do druhého.
Skutečnou podstatou psa je vrozená potřeba přátelského kontaktu s druhými. Proto přibíhají k lidem a snaží se spřátelit bez ohledu na to, zda je tito lidé odstrkují. Nabízí se paralela s dětmi. Zneužité děti často hledají ochranu právě u těch, kteří je zneužívají. Zvířata mohou prožívat stejně intenzivní emoce jako lidé. Pokud jste měli někdy v životě to štěstí sdílet svůj život se psem, pak jistě víte, o čem mluvím..
Pes nikdy nelže o tom, co cítí, neumí předstírat, že je šťastný, i když cítí smutek nebo naopak. Člověk vytěsňuje ze svého vědomí pocity nebo myšlenky pro něj nepříjemné. Pes to neumí. Možná jedním z hlavních důvodů, proč milujeme psy, je skutečnost, že nás odvádějí od zaujatosti sami sebou. Ve chvíli, kdy se naše myšlenky začnou motat v kruhu, my je nedokážeme zastavit a uvažujeme, co strašného pro nás chystá budoucnost, psi nám otevírají okno k potěšení z okamžiku. Procházka se psem znamená vstoupit do světa bezprostřednosti. Náš pes se dívá na strom, pozoruje veverku, je tady a nikde jinde.
Psi vnášejí soustředěnou citovost do všeho, čemu se právě věnují. Je pozoruhodné, kolik zájmu dokáží vkládat do těch nejobyčejnějších věcí.
My lidé jsme uměle omezeni, i když omezujeme sami sebe. Naše světlo je umělé podobně jako naše strava, oblečení a převážná část naší konverzace, jako předměty, které nás obklopují, auta, hodiny, počítače a pračky. Když jsme venku se svým psem, jsme schopni zanechat tento svět povrchnosti a náhražek za sebou a radovat se se svým psem. Spousta lidí se zmiňuje o terapeutických účincích, které procházka se psy má, jak je podněcující a současně uklidňující. Psi nejsou omezováni potřebou soudit a srovnávat. Nejsou smutní z toho, že dnešní procházka nebyla tak hezká jako včera. Každá procházka je nová, jedinečná a zajímavá, se svou vlastní paletou vůní a potěšení. Jsou rádi všude, kde právě jsou.
Psi nám umožňují být spontánní, citově velkorysí a soudržní.
Láska mezi lidmi často nepřežije sblížení. U psů je to naopak. Sílí a prohlubuje se. Psi nás milují se všemi našimi chybami a většina majitelů jim tento cit oplácí. Pouto mezi námi stále sílí. Psi milují i kruté nebo lhostejné pány bez ohledu na jejich špatné zacházení. Psi jsou společenští a neobyčejně zvídaví. Pokud je připravíme o společníky - psí i lidské - nebo je držíme ve stísněném či monotónním prostředí, trápí se. Nejtěžší mentální trest pro psa představuje zavření o samotě do přísně omezeného prostoru, v němž se nic nemění. Psi potřebují to, co my: přátele, slunce, hry a lásku.
Většina problémů se psy je vyvolána křivdami, které prožili. Lidé se pod vlivem mimořádně stresujících situací často uchylují k agresivním nebo sebezničujícím činům. Psi reagují podobným způsobem. Pokud psa připravíme o jeho smečku a neposkytneme mu náhradní, vystavíme jej velkému tlaku. Pes za těchto okolností projevuje své zoufalství stálým štěkáním, ničením nábytku, hrabáním, útěky nebo i sebemrzačením.
Dlužíme psům víc než ochranu, dlužíme jim vděčnost za to, že nás vzali mezi sebe, že nám ukazují čisté city, jakými jsou láska a přátelství.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Anettt Anettt | Web | 12. května 2007 v 20:44 | Reagovat

Zdravím, je to tady pěkné koukněte prosím ke mně na blog. Zúčastněte se bleskovek, soutěží, hlásněte v anketách, najdete tam módu, gothic, emo, obrázky, vtipy, rubriku na splnění přání, soutěže a další... =) Zajděte a kdyžtak zanechte nějaký tan komentík třeba ve článku soutěže ,,Každý 50.komentář vyhrává" Děkuju, mějte se hezky! ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama